Verlof en ziek melden

Een samenvatting van de leerplichtwet: kleuters van 4 jaar oud mogen naar school. Vanaf 5 jaar zijn zij leerplichtig. Zolang het kind 5 is, mogen ouders hun kind echter nog 5 uur per week thuishouden. Met speciale toestemming is nog eens 5 uur mogelijk, dus in totaal 10 uur per week, maar dit is niet wenselijk!

Verlof

De leerplichtwet geeft geen ruimte voor snipperdagen en/of verlofdagen buiten de schoolvakanties om. Wel kunnen leerlingen voor ‘gewichtige omstandigheden’ buitengewoon verlof krijgen van de directie. Een verzoek om extra verlof op grond van artikel 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dat kan middels het formulier "Aanvraag verlof". Deze is hier te downloaden: Verlofaanvraagformulier


Extra verlof wordt in principe niet verleend vanwege de volgende redenen:

  • Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding.
  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Omdat de tickets al gekocht zijn of door gebrek aan andere boekingsmogelijkheden.
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte.
  • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit gezin al of nog vrij zijn.
  • Oriënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie.
  • Het willen van een skivakantie en geen verlof krijgen van de werkgever tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie.
  • Een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan.
  • Vakantiespreiding in den lande.

In overleg met de directie van de school en de leerplichtambtenaar kan anders worden beslist. Meer informatie vindt u in de schoolgids. Ook kunt u met vragen contact opnemen met de schoolleiding. ongeoorloofd schoolverzuim melden wij aan de Leerplichtambtenaar. 

Ziek melden/absent melden

Wanneer uw kind ziek/absent gemeld moet worden kunt u dit vanaf nu doorgeven via de Parro app. U zult daar de volgende absentieredenen zien:

•          Ziek 

•          Arts/tandarts

•          Coronamaatregel*

•          Logopedie/fysiotherapie etc.

 *Een verduidelijking voor Coronamaatregel: deze is (hopelijk) tijdelijk zodat er ook gemeld kan worden dat een kind bv. in quarantaine moet maar zelf niet ziek is.

U kunt een absentie/ziekmelding ook nog steeds ’s morgens vanaf 8.00u doorgeven, door te bellen met de school (nummer 026-3118974).