Vakanties en vrije dagen 2020-2021

Voor 2020-2021 vindt u hieronder de vakanties en vrije dagen.

Herfstvakantie

17-10-2020 t/m
25-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 t/m
03-01-2021

Voorjaar

(incl. Carnaval)

13-02-2021 t/m
21-02-2021

Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag

02-04-2021 en
05-04-2021

Meivakantie

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag )

24-04-2021 t/m
09-05-2021

Hemelvaart

13-05-2021 t/m
14-05-2021

2e Pinksterdag

24-05-2021

Zomervakantie

24-07-2021 t/m
05-09-2021

 Studiedagen team

-Donderdagmiddag 15 oktober 2020:  studiemiddag onderbouw groepen 1-2-3.
Alleen de kinderen van de groepen 1-2-3 zijn om 12.00 vrij. De kinderen van de andere groepen (4 t/m 8) blijven gewoon op school.

-Woensdag 11 november 2020: Studiedag (alle kinderen vrij)

-Maandag 7 december 2020: Studiedag (alle kinderen vrij)

-Vrijdag 29 januari: Studiedag (alle kinderen vrij)
-Maandag 1 februari:
Studiedag (alle kinderen vrij)
-Woensdag 23 juni:
studiedag (alle kinderen vrij)

 

Voor alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar geldt de Leerplichtwet; ongeoorloofd schoolverzuim melden wij aan de Leerplichtambtenaar. Bent u niet in staat om er tijdens één van de reguliere vakanties met uw gezin op uit te gaan, dan kunt u hiervoor bijzonder verlof aanvragen. Zie voor nadere informatie de schoolgids blz. 33 en 34. Op onze website is onder de knop informatie ook een stroomschema te vinden, zodat u kunt zien in welke gevallen er verlof aangevraagd kan worden.