Vakanties en vrije dagen 2022-2023

Voor 2022-2023 vindt u hieronder de vakanties en vrije dagen.

 

Herfstvakantie

22-10-2022 t/m
30-10-2022

Kerstvakantie

24-12-2022 t/m
08-01-2023

Voorjaar

(incl. Carnaval)

18-02-2023 t/m
26-02-2023

Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag

07-04-2023 en
10-04-2023

Meivakantie

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag )

22-04-2023 t/m
07-05-2023

Hemelvaart

18-05-2023 t/m
19-05-2023

2e Pinksterdag

29-05-2023

Zomervakantie

15-07-2023 t/m
27-08-2023

 

Studiedagen team basisschool 2022-2023

-Woensdag 21 september 2022
-Dinsdag 11 oktober 2022 (stichtingsdag Innerwaard)
-Maandag 7 november 2022
-Dinsdag 6 december 2022
-Vrijdag 3 februari 2023
-Donderdag 8 juni 2023

 

Voor alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar geldt de Leerplichtwet; ongeoorloofd schoolverzuim melden wij aan de Leerplichtambtenaar. Bent u niet in staat om er tijdens één van de reguliere vakanties met uw gezin op uit te gaan, dan kunt u hiervoor bijzonder verlof aanvragen. Zie voor nadere informatie de schoolgids blz. 33 en 34. Op onze website is onder de knop informatie ook een stroomschema te vinden, zodat u kunt zien in welke gevallen er verlof aangevraagd kan worden.