Vakanties en vrije dagen 2021-2022 

Voor 2021-2022 vindt u hieronder de vakanties en vrije dagen.

 

Herfstvakantie

23-10-2021 t/m
31-10-2020

Kerstvakantie

25-12-2021 t/m
09-01-2022

Voorjaar

(incl. Carnaval)

26-02-2022 t/m
06-03-2022

Goede Vrijdag en
Tweede Paasdag

15-04-2022 en
18-04-2022

Meivakantie

(incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag )

23-04-2022 t/m
08-05-2022

Hemelvaart

26-05-2022 t/m
27-05-2022

2e Pinksterdag

06-06-2022

Zomervakantie

23-07-2022 t/m
04-09-2022

 

Studiedagen team

-Dinsdagmiddag 21 september: kinderen 12.00u vrij.
-Vrijdag 15 oktober
-Woensdag 17 november
-Maandag 6 december
-Vrijdag 4 februari en maandag 7 februari; studie tweedaagse
-Donderdagmiddag 17 maart: kinderen 12.00u vrij.

-Dinsdag 7 juni (na Pinksteren);

Voor alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar geldt de Leerplichtwet; ongeoorloofd schoolverzuim melden wij aan de Leerplichtambtenaar. Bent u niet in staat om er tijdens één van de reguliere vakanties met uw gezin op uit te gaan, dan kunt u hiervoor bijzonder verlof aanvragen. Zie voor nadere informatie de schoolgids blz. 33 en 34. Op onze website is onder de knop informatie ook een stroomschema te vinden, zodat u kunt zien in welke gevallen er verlof aangevraagd kan worden.