Sociale veiligheid op IKC De Brug
U vindt hieronder ons beleid rondom sociale veiligheid met de daarbij behorende protocollen.
(klik op de onderstaande linkjes om te bekijken)

-202202_Sociaalveiligheidsbeleid

-Protocol grensoverschrijdend gedrag
-Protocol sociale media en ongewenst online gedrag