Schooltijden

Onze school opent om 08:20 uur haar deuren. Wij starten dan met de inloop waarbij ouders ook van harte welkom zijn in de klas om met hun kind samen het werk op te starten. Om 08:30 uur moeten alle kinderen in het klaslokaal aanwezig zijn, dan starten de lessen.

Schooltijden groep 1 t/m 4

maandag, dinsdag en donderdag: 

 08.30-14.45 uur

woensdag: 

 08.30-12.15 uur          

vrijdag: 

 08.30-12.15 uur

 Schooltijden groep 5 t/m 8

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 

 08.30-14.45 uur

woensdag: 

 08.30-12.15 uur          

IKC De Brug heeft een continurooster, dit betekent dat de leerlingen tussen de middag op school hun boterham eten en niet naar huis gaan.