Privacyverklaring Kinderopvang Zonnekinderen

Kinderopvang Zonnekinderen kan je persoonsgegevens verwerken als je onze website bezoekt. Dit omdat je onze website bezoekt of omdat je zelf je gegevens  aan Kinderopvang Zonnekinderen verstrekt. We verwerken de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer(s)
  • e-mailadres
  • bijzondere persoonsgegevens van jou en je kind(eren)

Waarom hebben we gegevens nodig?

Kinderopvang Zonnekinderen verwerkt je persoonsgegevens zodat wij:

  • telefonisch of schriftelijk contact met je op kunnen nemen
  • de persoonsgegevens kunnen gebruiken om de met jou gesloten overeenkomst na te komen
  • aan eventuele wettelijke verplichtingen kunnen voldoen

 Hoe lang bewaren we gegevens?

Kinderopvang Zonnekinderen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen waarvoor jouw gegevens worden verzameld te realiseren of dan vanuit een wettelijke verplichting noodzakelijk is. Daarna worden je gegevens verwijderd. Je gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard als er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Delen met anderen

Kinderopvang Zonnekinderen verkoopt je gegevens niet aan derden en zal je persoonsgegevens alléén verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

Op de website van Kinderopvang Zonnekinderen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor analyses van klikgedrag op de website. We gebruiken deze informatie om de website te verbeteren. De gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Kinderopvang Zonnekinderen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt geanonimiseerd, hiermee waarborgen wij uw privacy zo veel mogelijk. Zonnekinderen heeft Google geen toestemming gegeven om via Kinderopvang Zonnekinderen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google- diensten. Dit is vastgelegd in een bewerkersovereenkomst met Google.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Beveiligen

Kinderopvang Zonnekinderen neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Kinderopvang Zonnekinderen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je toch de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer wilt weten over de beveiliging van door Kinderopvang Zonnekinderen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Kinderopvang Zonnekinderen via onze functionaris gegevensbescherming Carlie Bolder. Zij is te bereiken via: c.bolder@zonnekinderen.nl.

Meer weten over ons Privacybeleid?

Een uitgebreide versie van ons privacybeleid vindt u hier

Bereikbaarheid

www.zonnekinderen.nl is een website van Kinderopvang Zonnekinderen. We zijn als volgt te bereiken:

Bezoekadres servicebureau: Babberichseweg 23, 6901 JV Zevenaar
Postadres: postbus 201, 6900 AE Zevenaar
Telefoon: 0316-340079
E-mailadres: info@zonnekinderen.nl