Oudervereniging en activiteitencommissie

De activiteitencommissie ondersteunt de school bij de organisatie van verschillende festiviteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, ouderactiviteiten enzovoorts. De inzet van deze mensen is dan ook van grote waarde voor IKC De Brug.

Email: oudervereniging@ikc-debrug.nl

Leden activiteitencommissie 2022-2023

Activiteitencommissie

Leonie Robben
Cindy Lubbers-Wigman
Kim Wenting
Chantal Martens – de Mey
Ellis Ruiter
Femke Donker
Nancy Kusters
Ingrid Sessink
Jacqueline Aalders
Marlon Hermse
Marije van Onna
Karin Aalbers
Cindy Lubbers
Marlous Schaping
Janneke Meijer
Sabine Neijenhuis
Nicole Cretier
Niels Klifman (verkeersouder)
Sandra Wiechers (Penningmeester)
Lonneke Rosbag (Voorzitter)
Milan Zewald (secretaris)
Leonie Hesse
Glynis Hofmanns-Faas