Oudervereniging en activiteitencommissie

De activiteitencommissie ondersteunt de school bij de organisatie van verschillende festiviteiten zoals het sinterklaasfeest, kerstmis, carnaval, ouderactiviteiten enzovoorts. De inzet van deze mensen is dan ook van grote waarde voor IKC De Brug.

Email: oudervereniging@ikc-debrug.nl

Leden activiteitencommissie 2021 - 2022

Leonie Robben
Cindy Lubbers-Wigman
Kim Wenting
Chantal Maartens – de Mey
Ellis Ruiter
Femke Donker
Nancy Kusters
Ingrid Sessink
Jacquelien Aalders
Marlon Hermse
Marije van Onna
Karin Aalbers
Cindy Lubbers
Niels Klifman (verkeersouder)
Sandra Wiechers (Penningmeester)
Lonneke Rosbag (Voorzitter)
Milan Zewald (secretaris)