de medezeggenschapsraad

De wettelijke bevoegdheid van de Medezeggenschapsraad is gebaseerd op twee rechten: het advies- en het instemmingsrecht bij voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (bestuur). 

In de Medezeggenschapsraad op De Brug hebben momenteel drie ouders en twee leerkrachten zitting. De taakverdeling is als volgt:

Voorzitter:

Bram Buiting      (oudergeleding)

 bram

Lid:

Nancy Stevens

 

Lid:

Iris Kooi   (oudergeleding)

 

Lid:

Lyschou de Roo  (oudergeleding)

 

Lid oudercommissie kinderopvang

Marjoleine Degen

Secretaris &   Penningmeester:

Maicke Kuiper   (leerkracht)

 Maicke_Kuiper

We willen graag de betrokkenheid en interesse van de ouders vergroten. Mede daarom hebben we ook dit jaar weer een jaarverslag opgesteld, deze kunt u hier  vinden. Het jaarverslag geeft meer inzicht in wat we als Medezeggenschapsraad het afgelopen schooljaar gedaan hebben. Ook voor ouders die geïnteresseerd zijn in het lidmaatschap van de MR geeft dit verslag meer informatie over onze werkzaamheden. De laatste notulen vindt u hier onder: 

MR-vergaderingen

Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de MR, als toehoorder toegang tot de reguliere MR-vergaderingen. In overleg is het mogelijk een agendapunt op te voeren op de agenda. De bijeenkomsten beginnen om 19:30 uur en vinden plaats op:

Dinsdag 19.04.2021 19.30-21.30

Dinsdag 21.06.2021 19.30-21.30