Flexibiliteit

Kinderopvang Zonnekinderen biedt u flexibiliteit (zonder extra kosten) in uw contract op de volgende manieren:

Tegoeduren
Het is mogelijk om nationale feestdagen te ruilen of de uren te sparen, indien de contractuele opvang dag valt op een nationale feestdag. Ook als uw kind afwezig is en u dit tijdig meldt, houdt u uw uren tegoed. U kunt deze tegoeduren binnen 3 maanden (op voorwaarde dat er ruimte is op de groep) inhalen. 

Contracturen sparen (alleen voor BSO)
Buiten de schoolweken heeft u recht op opvang gedurende dezelfde tijden en uren volgens het VSO/NSO contract. Indien u tijdens uw eigen vakantie geen gebruik maakt van deze opvanguren, mag u deze opvanguren opsparen en inzetten tijdens de vakanties, wanneer u wel behoefte heeft aan opvang. Ook kunt u deze uren gebruiken voor bijvoorbeeld een studiedag of wanneer u een extra opvangdag nodig heeft. Zie voor verdere uitleg het protocol “extra opvang”. Deze regeling is alleen van toepassing op de BSO.

Even / oneven weken
Als u werkt in ploegendienst of onregelmatige dienst dan kan uw opvangbehoefte per week verschillen. Wij hebben hiervoor de volgende oplossing:
– Indien u bijvoorbeeld de ene week in ochtenddienst werkt en de andere week in middagdienst dan kunt u de ene week uw kind in de ochtenden brengen en de andere week in de middagen. Bij BSO geldt dat u in dit geval bijvoorbeeld de ene week wel gebruik maakt van de BSO en de andere week niet. Dit aanbod is alleen geldig voor locaties waar de bezetting dit toelaat.

Kosten

Natuurlijk wilt u ook weten welke kosten kinderopvang met zich mee brengt. Onderstaand vindt u onze tarieven, vanzelfsprekend zijn deze inclusief eten, drinken, fruit, tussendoortjes en luiers. Ook activiteiten en uitstapjes zijn inbegrepen. Wilt u een persoonlijk advies? Vul dan geheel vrijblijvend onze offerte op maat in. Wij maken dan zo snel mogelijk een persoonlijk advies voor u.

Tarieven kinderdagopvang
De dagopvang wordt berekend over 52 weken per jaar. Een dagdeel bestaat uit 5,5 uur, een hele dag bestaat uit 11 uur. De minimale afname van de dagopvang is 2 dagdelen per week. Het ochtenddagdeel is van 7.00 – 12.30 uur en het middagdagdeel van 13.00 – 18.30 uur. De kinderen dienen tussen 12.30 – 13.00 gebracht c.q. gehaald te worden.

Kinderdagopvang_algemeen

Bekijk de dienstomschrijving KDV 2019 voor de uitgebreide informatie over onze dagopvang en de tarieven.

Tarieven buitenschoolse opvang
Voor kinderen van 4 -13 jaar biedt Kinderopvang Zonnekinderen naschoolse opvang. De opvang wordt afgenomen in dagdelen, gerekend vanaf de eindtijd van de school die uw kind bezoekt tot 18.30 uur. De minimale afname van de buitenschoolse opvang is 1 dagdeel per week.

Buitenschoolse_opvang_algemeen

Bekijk de dienstomschrijving naschoolse opvang 2019 voor een uitgebreide toelichting op onze tarieven buitenschoolse opvang. U vindt hier ook de tarieven voor vakantieopvang en voorschoolse opvang.

Kinderopvangtoeslag

Als uw kind naar de kinderopvang gaat, heeft u waarschijnlijk recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang, die u ontvangt via de Belastingdienst.

U bent als ouder(s) zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen van de kinderopvang. De Belastingdienst betaalt aan de hand van uw aanvraag een voorschot uit over de kinderopvangkosten. Eventuele wijzigingen dient u door te geven aan de Belastingdienst zodat zij het maandbedrag dat u ontvangt kan aanpassen. Houd er rekening mee dat het, na het indienen van uw aanvraag, 2 maanden kan duren voordat u bericht ontvangt over de hoogte van uw kinderopvangtoeslag. Belangrijk is dus om de aanvraag op tijd in te dienen.

Voor het maken van een proefberekening van de hoogte van de door u te ontvangen kinderopvangtoeslag kunt u kijken op: http://www.mijntoeslagen.nl/.