Buitenschoolse opvang

Na schooltijd kan uw kind terecht op onze BSO. De buitenschoolse opvang vindt boven in ons IKC-gebouw plaats. Kinderen worden na schooltijd door de pedagogisch medewerkers opgevangen in een ontspannen, huiselijke en gezellige sfeer. Door in gezamenlijkheid gebruik te maken van alle verschillende faciliteiten ontstaat er een breed naschools activiteitenaanbod met dagelijks activiteiten op het gebied van Sport, Cultuur, Natuur, Multimedia en Wereldwijs

Voorschoolse opvang

Voor ouders die vroeg moeten vertrekken van huis en niet zelf in de gelegenheid zijn hun kind naar school te brengen is het mogelijk om voorschoolse opvang af te nemen. Uw kind kan rustig zijn of haar eigen meegebrachte ontbijt nuttigen en nog even spelen voordat de schooldag begint. De voorschoolse opvang is in de multifunctionele BSO-ruimte boven in het gebouw.

Vakantieopvang

Vakantie is voor kinderen dé tijd om te ontspannen en te genieten van het spelen met andere kinderen, sport, spel en avontuur. Tijdens vakanties is er een programma met diverse activiteiten die op de locatie zelf plaatsvinden en uitstapjes buiten de deur. Ook pakken de coaches tijdens de vakanties extra groot uit. Er is dan een speciaal activiteitenprogramma op het gebied van Sport, Cultuur, Natuur & Avontuur en Multimedia.

075_De_Brug_DSC7414_HR930x620