Passend Onderwijs

De regio de Liemers startte op 1 augustus 2014 met passend onderwijs. Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Om dat mogelijk te maken, werken alle gewone en speciale scholen in onze regio samen in het Samenwerkingsverband De Liemers po. Ook De Brug valt onder dit samenwerkingsverband.

Meer weten over de zorgplicht, schoolondersteuningsprofiel, passend onderwijs in de klas, samenwerkingsverbanden en uw inspraak. Lees dan het gehele bestand “Passend onderwijs”.