Ontwikkeling van uw kind

Als team dragen wij samen met de ouders de verantwoordelijkheid voor het welzijn van alle kinderen bij ons op school. We doen ons uiterste best om elk kind zoveel mogelijk de zorg te geven die het nodig heeft. Ouders kunnen met vragen of zorgen over hun kind altijd bij de groepsleerkracht terecht. Ook de intern begeleider is betrokken bij zowel het welbevinden als de ontwikkeling van het kind op school.

Bij het volgen van de ontwikkeling van kinderen letten we op:

  • Cognitieve ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Fysieke ontwikkeling
  • Spreekuren door jeugdartsen en/of jeugdverpleegkundigen

Wilt u hier meer over weten? Lees dan “Het volgen van de ontwikkeling” eens.