Algemeen

De volgende items vinden een doorgang zoals de kinderen het gewend zijn van voorgaande jaren:

 • Inloop (de inloop met ouders is op dinsdag en vrijdag van 8.20 tot 8.30)
 • Zelfstandig werken
 • Instructietafel
 • Vragenblokjes
 • Taakspel
 • M (eervoudige) I (ntelligentie)
 • Boekpromotie, spreekbeurt en werkstuk

Hiervoor krijgen de kinderen als ze thuis gaan voorbereiden of er aan werken een werkwijzer mee.

 •  ‘s Morgens reken- en taalwerk
 • ‘s Middags W.O. en creatieve vakken
 • Studievaardigheden
 • Het geven van cijfers
 • Snappet
  • Cito-Eindtoets

Nieuw in groep 8

Dit jaar maakt groep 8 de digitale Cito-eindtoets op  18-19-20 april 2023. Deze adaptieve toets laat zien welk niveau de kinderen gehaald hebben. De uitslag krijgen de ouders ongeveer een maand later. U krijgt een tijdpad m.b.t. alle afspraken, data die te maken hebben met het Voorgezet Onderwijs en de Eind-Cito.

 • Advies vervolg onderwijs

Eind groep 7 heeft uw kind al een voorlopig advies gekregen, in november wordt op basis van dit advies, de ervaring van de eerste weken van groep 8, de LVS-scores en Cito-entreetoets  in overleg met de intern begeleider wederom gekeken welk advies de kinderen krijgen. Het eindadvies volgt eind februari. Ouders kiezen samen met de kinderen een school; wanneer nodig kan er altijd advies gevraagd worden bij de leerkracht.

 • Kamp/ schoolreisje

Dit schooljaar gaan de kinderen van onze groepen 7 en 8 op schoolreisje naar De Efteling. Nadere informatie en de exacte datum volgt nog op termijn.

 • Nieuwskring vervolgnieuws

In groep 8 krijgen de kinderen de opdracht om in tweetallen een week het nieuws rondom één bepaald onderwerp te volgen. Daarnaast vullen de kinderen een pagina GIP,

dat  staat voor grappig-interessant-positief nieuws.

 • Huiswerkcursus

Tot aan de herfstvakantie bereiden we de kinderen voor op het maken van huiswerk. Hierin oefenen we hoe je omgaat met een agenda, hoe je woordjes moet leren, hoe je een juiste huiswerkattitude kunt krijgen, enz.

Vervolgens werken we tot begin mei met het werken aan huiswerk. Hier komen opdrachten aan bod rondom verschillende vakken als wiskunde, Spaans, Frans, Engels, informatieverwerking, enz. Begin april krijgen de kinderen twee weken iedere dag huiswerk mee om te maken of te leren. Ze gaan dan ervaren hoe het zal zijn om huiswerk op het voortgezet onderwijs te krijgen. Uw medewerking bij het maken van het huiswerk wordt op prijs gesteld. Uiteindelijk wordt de huiswerkcursus afgesloten met een getuigschrift.

Meer informatie over groep 8 kunt u hier vinden. In dit bestand leest u bijvoorbeeld ook over tabletonderwijs, de leerlingenraad, het bijzondere afscheidsjaar en over wat u als ouder thuis kunt doen voor uw kind!