Groep 7

Algemeen

De werkwijze van de voorgaande jaren geldt ook voor groep 7:

 • Inloop
 • Zelfstandig werken
 • Instructietafel
 • Vragenblokje
 • Taakspel
 • M(eervoudige) I(ntelligentie)
 • Boekpromotie

Hiervoor krijgen de kinderen als ze thuis gaan voorbereiden een werkwijzer mee.

 • Nieuwskring

Hier werken de kinderen in 2-tallen tijdens de inloop en het stillezen aan.

 • Spreekbeurten

Hiervoor krijgen de kinderen als ze thuis gaan voorbereiden een werkwijzer mee.

 • Werkstukken

Hiervoor krijgen de kinderen als ze het werkstuk thuis gaan maken een werkwijzer mee.

 • ‘s Morgens reken- en taalwerk
 • ‘s Middags W.O. en creatieve vakken
  • Tutorlezen

Nieuw in groep 7

Vanaf groep 7 kunnen kinderen solliciteren naar een functie als tutor. Dit houdt in dat ze kinderen uit lagere groepen gaan begeleiden.

 • Studievaardigheden

Dit is een onderdeel in Snappet voor informatieverwerking en bereidt de kinderen voor op het onderdeel studievaardigheden van de Cito Entreetoets. De nadruk ligt op het verzamelen van informatie uit grafieken en tabellen en omgaan met informatiebronnen.

 • Verkeersexamen

Vanaf dit schooljaar werken de kinderen met de jeugdverkeerskrant (JVK). Hierin komen alle aspecten van het verkeersexamen aan bod. Het verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theorie-examen vindt plaats op 2 april 2020 en het praktijkexamen op 8 april .

 • Kamp/ schoolreisje

We gaan dit jaar met (de enkele) groep 7 op schoolreisje naar de Efteling op woensdag 17 juni (de groep 7 van groep 7/8 gaat dit schooljaar mee op kamp naar Ameland).

 • Voorlopig advies vervolgonderwijs

Op basis van de ervaring van de afgelopen jaren en de LVS scores bepalen de leerkrachten welk voorlopig advies de kinderen krijgen. Dit advies gaat mee met het tweede schoolrapport en zal worden toegelicht tijdens het laatste rapport-gesprek van het schooljaar. Dit gesprek is voor alle kinderen met hun ouders.

Meer informatie over groep 7 kunt u hier vinden. In dit bestand leest u bijvoorbeeld ook over tabletonderwijs, de leerlingenraad en over wat u als ouder thuis kunt doen voor uw kind!