Groep 6

Algemeen

De volgende items vinden een doorgang zoals de kinderen gewend zijn van voorgaande jaren:

  • Inloop
  • Zelfstandig werken (na iedere instructieles.)
  • Instructietafel
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • In de ochtend vooral rekenen en taal
  • In de middag vooral wereldoriëntatie en de creatieve vakken.

 De vakken die de kinderen krijgen in groep 6 zijn spelling, taal, lezen, begrijpend lezen, Engels, rekenen, schrijven, wereldoriëntatie, sociale redzaamheid en burgerschap, presentaties en werkstukken en atelier. Meer informatie over groep 6 kunt u hier vinden. Hier leest u bijvoorbeeld ook over tabletonderwijs, de leerlingenraad en over wat u als ouder thuis kunt doen voor uw kind!