Algemeen

De volgende items vinden een doorgang zoals de kinderen gewend zijn van voorgaande jaren:

  • Inloop (de inloop met ouders is op dinsdag en vrijdag van 8.20 tot 8.30)
  • Zelfstandig werken (na iedere instructieles.)
  • Instructietafel
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • In de ochtend vooral rekenen en taal
  • In de middag vooral wereldoriëntatie en de creatieve vakken.

 

Bekijk hier het volledige groepsboekje voor groep 6