Groep 5

Algemeen

De werkwijze van de voorgaande jaren geldt ook voor groep 5:

  • Inloop
  • Zelfstandig werken
  • Instructietafel
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • In de ochtend vooral rekenen en taal
  • In de middag vooral wereldoriëntatie en de creatieve vakken.

De vakken die de kinderen krijgen in groep 5 zijn spelling, taal, Engels, lezen, rekenen/wiskunde, schrijven, wereldoriëntatie, sociale redzaamheid en burgerschap, presentaties, tekenen, handvaardigheid, muziek en techniek en atelier. Meer inhoudelijke informatie over groep 5 kunt u hier vinden. Hier leest u bijvoorbeeld ook over tabletonderwijs en over wat u als ouder thuis kunt doen voor uw kind!