Algemeen

De werkwijze van de voorgaande jaren geldt ook voor groep 5:

  • Inloop (de inloop met ouders is op dinsdag en vrijdag van 8.20 tot 8.30)
  • Zelfstandig werken
  • Instructietafel
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • In de ochtend vooral rekenen, spelling, schrijven en taal
  • In de middag vooral wereldoriëntatie en de creatieve vakken.

Meer inhoudelijke informatie over groep 5 kunt u hier vinden. Hier leest u bijvoorbeeld ook over tabletonderwijs en over wat u als ouder thuis kunt doen voor uw kind!