Algemeen

De werkwijze van de voorgaande jaren geldt ook voor groep 4, wat betreft:

  • Inloop (kiesbord)
  • Instructietafel
  • Instructies-zelfstandige verwerking
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • Rekenen, spelling, (begrijpend) lezen, schrijven, taal, gym, muziek, creatief, kies-/ planbord.

 

Inloop

De inloop begint om 8.20 uur en duurt tot 8.40 uur. Om 8.30 uur gaat de bel en is het de bedoeling dat de klas rustig en zelfstandig aan de slag gaat met afmaak- en/of correctiewerk van de vorige dag. Daarna (meestal) aan een werkje gekozen via het kiesbord: Snappet, Staal, leerzame spelletjes of werkbladen. Ze werken dan met het vragenblokje. De leerkracht loopt een of meerdere rondes door de groep en werkt, indien nodig, met kinderen aan de instructietafel. Ook de computer kan gebruikt worden voor reken- en taalspelletjes. Op dinsdag en vrijdag bent u van 8.20 uur tot en met 8.30 uur van harte welkom tijdens de inloop. 

Bekijk hier het volledige groepsboekje van groep 4 voor meer informatie over deze groep.