Algemeen

De werkwijze van de voorgaande jaren geldt ook voor groep 4:

  • Inloop
  • Instructietafel
  • Instructies-zelfstandige verwerking
  • Vragenblokje
  • Taakspel
  • Meervoudige Intelligentie (MI)
  • In de ochtend vooral rekenen en taal
  • In de middag vooral circuit en creatieve vakken.

Inloop

De inloop begint om 8.20 uur en duurt tot 8.40 uur. Om 8.30 gaat de bel, ouders nemen dan afscheid van hun kind.  Vanaf 8.30 uur helpt de leerkracht daar waar nodig is. Het is dan de bedoeling dat de klas rustig en zelfstandig aan de slag gaat met afmaak- en/of correctiewerk van de vorige dag, Snappet, staal, leerzame spelletjes of werkbladen. Ze werken dan met het vragenblokje. De leerkracht loopt een of meerdere rondes door de groep en werkt, indien nodig, met kinderen aan de instructietafel. Ook de computer kan gebruikt worden voor reken- en taalspelletjes.

Bekijk hier het volledige groepsboekje van groep 4 voor meer informatie over deze groep.