Dagindeling

De dagindeling van groep 3 bestaat in de ochtend  uit lezen, schrijven, spelling en rekenen. Het vakgebied lezen is het speerpunt van groep 3 . Hier besteden we de meeste aandacht en tijd aan. Om 08:20 uur start de inloop. Tijdens de inloop werken de leerlingen onder andere  aan activiteiten die te maken hebben met lezen, spelling,  rekenen en een activiteit ter ontwikkeling van de motoriek. De kinderen kiezen aan het eind van de dag een inloopactiviteit voor de volgende dag via het kiesbord. Zo weten de kinderen precies wat ze gaan doen als ze de klas binnen komen.  De inloop is werktijd en er heerst dan ook een rustige sfeer in de groep. Wanneer de bel is gegaan, start de extra instructie van de leerkracht aan de leerlingen die dit nodig hebben.  Na de inloop start een blok lezen en schrijven. Rond 10:00 uur is het tijd voor de fruitpauze. Wanneer de kinderen eten en drinken, leest de leerkracht voor uit het voorleesboek van de groep. Om 10:15 uur gaan de kinderen een kwartier naar buiten, waarna op woensdag en vrijdag stillezen op het programma staat. Aan het einde van de ochtend besteden we tijd aan spelling en rekenen. Om 12:00 uur gaan we lunchen. Dit gebeurt eerst 10 minuten stil, waarbij de kinderen worden voorgelezen of naar een schooltv-programma kunnen kijken. Na het eten gaan we naar buiten waarna stillezen op het programma staat. Verder komen de volgende vakken in de middag aan bod: Engels, Gym  en het kiesbord waar onder andere techniek, tekenen en handvaardigheid worden aangeboden.

De kinderen van groep 3 gaan op maandag, dinsdag en donderdag, wanneer de lesdag voorbij is, om 14:45u met de leerkracht mee naar buiten en kunnen daar door hun ouders opgehaald worden. Op woensdag is dit om 12:15u en op vrijdag om 12:00u.

Bekijk hier het volledige groepsboekje van groep 3.