Dagindeling

De dagindeling van groep 3 bestaat in de ochtend uit lezen, schrijven, spelling, rekenen en Engels. Het vakgebied lezen is het speerpunt van groep 3. Hier besteden we de meeste aandacht en tijd aan. Om 08:20 uur start de inloop. Rond 10:00 uur is het tijd voor de fruitpauze. Wanneer de kinderen eten en drinken, leest de leerkracht voor uit het voorleesboek van de groep. Om 10:15 uur gaan de kinderen een kwartier naar buiten, waarna op woensdag en vrijdag stillezen op het programma staat. Op lange dagen gaan we lunchen om 12:00 uur.  Na het eten gaan we naar buiten. In de middag komen de volgende vakken aan bod: Engels (wanneer dit niet in de ochtend gegeven is), Sprongen Vooruit, Stillezen, Gym en Begrijpend luisteren. Daarnaast is er in de middag tijd en ruimte om met het kies-/planbord te werken waar onder andere techniek, tekenen en handvaardigheid worden aangeboden. Tijdens het kiesbord is er ruimte voor spelend leren. Hier worden ook activiteiten m.b.t. Taal en Rekenen aangeboden maar op een leuke en uitdagende manier voor kinderen. Ook maken we dan gebruik van het leerplein, waar we spelen en leren in de huishoek, bouwhoek, constructiehoek, themahoek en andere hoeken die centraal staan.  

De kinderen van groep 3 gaan op maandag, dinsdag en donderdag, wanneer de lesdag voorbij is, om 14:45u met de leerkracht mee naar buiten en kunnen daar door hun ouders opgehaald worden. Op woensdag en vrijdag is dit om 12:15 uur. Met de kinderen maken wij de afspraak: zie je diegene die jou komt ophalen niet, dan wacht je bij de juf op de stoep bij de groepsdeur.

Klik hier om het volledige groepsboekje van groep 3 te bekijken.