Algemeen

In de kleutergroepen wordt gewerkt volgens het concept basisontwikkeling. Bij basis­ontwik­keling staat de ontwikkeling van het kind centraal. De rol van de leerkracht is hierbij het goed observeren van de kinderen en op basis van deze observaties activiteiten aan te bieden. Het doel van de leerkracht is het kind een stapje verder te hel­pen in zijn/haar ontwikkeling. Wij noemen dat in vaktermen ook wel de zone van de naaste ontwikkeling stimuleren. Er wordt aan de hand van thema’s gewerkt. Deze thema’s worden ondersteund door de materialen van de kleuteruniversiteit. Kleuteruniversiteit is een flexibele lesmethode die thematische projecten maakt op basis van (prenten)boeken. De doelen van het lesmateriaal worden onder meer toegepast tijdens de kringactiviteiten, maar ook in de speel-werk-hoeken en sluiten aan bij de kerndoelen van het primair onderwijs. De leerkracht geeft samen met de kinderen inhoud aan dit thema. Heel belangrijk is dat de kinderen zich betrokken voelen bij het thema en dat het betekenis voor ze heeft.

De leerkracht werkt bij ieder thema met de kinderen aan bepaalde doelen. Bij elk thema wordt een themahoek op het leerplein van de onderbouw ingericht. In de groep worden ook verschillende hoeken bij het thema betrokken. De leerkracht zorgt ervoor dat hierbij de diverse ontwikkelingsgebieden aan de orde komen. Enkele voorbeelden van zulke spelhoeken zijn: de doktershoek, de sportwinkel, het pannenkoekenrestaurant, de bouwmarkt, de bloemenwinkel, de camping enz.  Kinderen spelen hier de echte wereld na. Er is in zo’n hoek veel aandacht voor lees-, schrijf- en rekenactiviteiten. De leerkracht observeert, speelt mee waar nodig en geeft sturing aan de activiteiten in de spelhoek.

Bij de verschillende thema’s vragen wij regelmatig om iets van thuis mee te nemen. Dit om de betrokkenheid van de kinderen te stimuleren. Deze materialen ‘lenen’ wij en ze komen dus ook weer terug.

In de kleutergroepen wordt met een kies & planbord gewerkt. Het aanbod wisselt regelmatig. Elke week zijn er een aantal verplichte opdrachten. De kinderen van groep 2 plannen zelf (of met hulp van de leerkracht) op welke dagen zij de verplichte activiteiten gaan uitvoeren. Ook groep 1 heeft verplichte activiteiten op het planbord. De kinderen van groep 1 gaan dit zelf plannen wanneer ze hieraan toe zijn.

Bij ons beredeneerde aanbod op het kies & planbord zorgen wij ervoor dat de opdrachten voldoende gevarieerd zijn en alle ontwikkelingsgebieden van groep 1&2 beslaan. Zo zijn er naast de spelhoeken bijvoorbeeld een rekenhoek, een taalhoek, een leeshoek, is er ruimte voor kunstzinnige oriëntatie, het oefenen van de fijne en grove motoriek en zijn er een bouwhoek en een constructiehoek. We werken zeer regelmatig ook groepsdoorbroken op het leerplein.

 

Dagindeling
Voorbeeld van een dagindeling:

Ochtend: inloop- kleine kring- grote kring- werkles-fruit eten en drinken- gym of buiten spelen-eten– naar buiten. Middag: grote kring-werken en beweging.

Bekijk hier het (volledige) groepsboekje van groep 1-2.